TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI LUCREZÎNEUROPA.RO PENTRU ANGAJATOR

DEFINIȚII

Prestatorul – LUCREZ ÎN EUROPA S.R.L., cu sediul în Brasov, Str. De Mijloc, Nr. 81, Cam. 3, înregistrată la Registrul Comertului Brasov, avand nr. de înregistrare J8/384/2015, având numărul de identificare fiscală RO34235729.

Platforma Prestatorului – platforma online aparține Prestatorului, în cadrul căreia Prestatorul prestează servicii. Platforma se află la adresa www.lucrezineuropa.ro

Clientul – persoană juridică, entitate organizațională care nu are statut juridic, dar și persoană fizică care desfășoară activitate comercială, utilizând Serviciile prestate de către Prestator în legătură cu activitatea comercială desfășurată, dar deasemenea și un subiect care acționează în numele Clientului și în favoarea lui.

Înregistrarea –crearea de către Client a Contului Angajatorului după acceptarea în prealabil a Regulamentului de către Client.

Formularul de înregistrare – formularul completat de către Utilizator la înregistrarea pentru utilizarea Serviciilor, deasemenea folosit și la crearea Contului Beneficiarului.

Contul Angajatorului – contul Angajatorului disponibil la adresa virtuală www.lucrezineuropa.ro, servește la publicarea ofertelor de muncă, administrarea Ofertelor de muncă și a aplicaților transmise de către candidați și posibilitatea viziualizări CV-urilor candidaților înregistrați în cadrul Platformei online. Crearea de către Prestator a Contului Angajatorului pentru Client, precum și utilizarea ulterioară a acestuia de către Client este gratuită.

Ofertele de muncă –publicate de către Client pe Paltforma online prin intermediul formularelor disponibile pe paginile Platformei la secțiunea ofertelor de muncă , având ca scop angajarea muncitorului pe un post concret, cuprinde descrierea postului, calificările necesare, beneficiile oferite precum și datele de contact.

Serviciile – toate serviciile prestate pe cale electronică de către Prestator pentru deservirea Clientului în baza prezentului Regulament. Lista și descrierea Serviciilor împreună cu informațiile despre caracterul lor pot fi găsite în Anexa nr.2 la prezentul Regulament pct. „Lista și descrierea serviciilor pentru candidați”, care reprezintă parte integrantă a acestuia. Beneficiarul poate modifica individual direcția Serviciilor cu ajutorul funcțiilor din contul său.

Contract de prestare de servicii –contractul de prestare de servicii pe cale electronică încheiat între Prestator și Client din momentul înregistrării în cadrul Paltformei online.

Comanda – contract încheiat cu ajutorul Formularului Online completat separat sub o formă individuală pentru achiziționarea de puncte, acceptate de către o persoană împuternicită să reprezinte Clientul la utilizarea login-ului și parolei individualizate pentru Contul Angajatorului.

Formularul Online – formular disponibil pe pagina de internet www.lucrezineuropa.ro, în Contul Angajatorului în secțiunea Plăți, care servește la comandarea de pachete puncte.

Pachete puncte –Pachetele care includ un anumit număr de puncte, cu care se pot achiziționa Servicii contra cost în cadrul Platformei.

Profilul Firmei –funcționalitatea în cadrul ‚Cont Client’, care permite Clientului să afișeze datele companiei, descrierea firmei precum și administrarea vizibilității carții de vizită a firmei în cadrul Platformei online.

Informația comercială –fiecare informație folosită direct sau indirect pentru promovarea produselor, serviciilor sau imaginea întreprinzătorului, cu dezactivarea informaților care dau posibilitatea relaționării cu ajutorul mijloacelor de comunicare electronică cu o anume persoană, precum și informații despre produse și servicii care nu servesc la atingerea efectului de comerț dorit de către un anume întreprinzător.

Sistem teleinformatic –un grup de mijloace informatice și programe care conlucrează împreună, asigurând prelucrarea și stocarea, precum și transmiterea și primirea de date prin intermediul rețelelor de telecomunicare cu ajutorul dispozitivelor corespunzătoare pentru fiecare din rețea în conformitate cu legislația privind telecomunicațiile.

Efectuarea de servicii pe cale electronică –efectuarea serviciului, care se realizează prin transmiterea și primirea de date cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuală a beneficiarului, fără prezența fizică a părților, la care aceste date sunt transmise prin intermediul rețelelor publice în conformitate cu Legislația privind telecomunicațiile.

Mijloacele de comunicare electronice –soluții tehnice, respectiv dispozitivele teleinformatice precum și programele software care fac posibilă comunicarea personală la distanță datorită utilizării transmisiei datelor între sisteme teleinformatice, în special poșta electronică.

Cookies –fișierele text, în care serverele Platformei Prestatorului salvează informațiile pe hard discul calculatorului, pe care-l folosește Utilizatorul sau Beneficiarul. Informațiile stocate pe fișierul „cookies”, serverul Platformei Furnizorului, le poate citi la o nouă reconectare la calculatorul respectiv, dar deasemenea pot fi citite și de către alte servere sau alți utilizatori ai internetului. Mai multe informații pe tema fișierului „cookies” pot fi găsite în secțiunea „Politica cookies”, disponibilă la adresa : https://www.pracujwunii.pl/polityka-plikow-cookie/

Adresa IP –numărul individual, pe care-l deține de regulă fiecare calculator atunci cand este conectat la rețeaua de internet. Numărul IP poate fi același pentru un anume calculator (static) sau altul la fiecare conectare nouă la rețea (dinamic) sau poate fi schimbat periodic de către prestatorul de servicii de internet pentru Utilizator sau Beneficiar.

Regulament

I. DISPOZIȚIILE GENERALE

 1. Prezentul regulament stabilește:
  1. drepturile și obligațiile Clientului, legate de prestarea Serviciilor pe cale electronică
  2. regulile în ceea ce privește vânzarea Serviciilor contra cost pentru Client,
  3. regulile privind întreruperea responsabilității Prestatorului care reiese din titlul prestări de Servicii pe cale electronică,
 2. Prestatorul în cadrul Platformei Prestatorului, va pune gratuit la dispoziția Clientului Regulamentul, înainte de încheierea contractului de prestări de Servicii. Clientul nu este obligat să respecte dispozițiile Regulamentului care nu a fost pus la dispoziția sa în modul descris mai sus.
 3. Prestatorul, prestează Serviciile pe cale electronică în conformitate cu Regulamentul.
 4. Clientul are obligația să respecte prevederile prezentului Regulament din mometul acceptării acestuia.

II. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ȘI CREAREA CONTULUI ANGAJATORULUI

 1. Contractul pentru prestarea Serviciilor pe cale electronică se încheie cu Clientul odată cu crearea în mod corect a Contului Angajatorului în cadrul Platformei Prestatorului.
 2. Pentru a crea Contul Angajatorului în cadrul Platformei, Clientul are următoarele obligații:
  1. completarea corectă a Formularului de înregistrare (completarea tuturor câmpurilor cerute) precum și transmiterea corectă a datelor firmei,
  2. acceptarea Regulamentului prin bifarea butonului de alegere corespunzător în cadrul Formularului de înregistrare,
  3. Activarea Contului printr-un click pe link-ul de activare, care se găsește în cadrul mesajului e-mail, trimis la adresa Clientului furnizat de acesta în Formularul de înregistrare.
 3. Clientul care utilizează Serviciile, în același timp declară că:
  1. datele firmei transmise de către acesta precum și adresa de e-mail furnizate în cadrul Formularului de înregistrare sunt complete, în conformitate cu realitatea și nu încalcă drepturile unor terțe părți,
  2. este împuternicit să încheie contractul privind prestarea serviciilor pe cale electronică în numele firmei pe care o reprezintă,
  3. acceptă Regulamentul, a luat la cunoștință cuprinsul acestuia și se obligă să-l respecte.
 4. Prestatorul, după primirea Formularului de înregistrare completat corect precum și după activarea Contului Clientului, va crea în cadrul Platformei unicul Cont al Angajatorului, cu denumirea dată de Client prin intermediul poștei electronice.
 5. Prestatorul are dreptul să refuze crearea Contului Angajatorului în cazul în care datele furnizate la Înregistrare sunt false, inexacte, prezintă suspiciuni în ceea ce privește veridicitatea și credibilitatea lor sau sunt neconforme cu Regulamentul.
 6. Prestatorul poate refuza crearea Contului Angajatorului, poate bloca sau șterge Contul existent, dacă:
  1. denumirea lui este deja utilizată în cadrul Platformei Prestatorului. Nu există posibilitatea creări unui al doilea Cont cu aceeași adresa de e-mail. Conturile care au aceeași denumire fiind Conturile aceleiași firme pot fi comasate de către Prestator;
  2. Prestatorul nu va lua în considerare ca informație credibilă precum că datele furnizate de Client sunt în contradicție cu legea, bunele maniere, falsuri sau cazul în care Clientul încearcă se se asocieze cu altă firmă;
  3. Clientul încalcă bunurile personale;
  4. Clientul încalcă interesele motivate al Prestatorului. În cazul în care apar circumstanțele menționate mai sus, Prestatorul deasemenea poate bloca prestarea Serviciilor.
 7. Clientul acceptă necesitatea furnizării adresei electronice curente. Această adresă este furnizată direct în Formularul de înregistrare. Clientul se obligă să monitorizeze continuu adresa electronică, iar în cazul modificări acesteia, să actualizeze imediat în Contul Angajatorului (secțiunea Profilul Meu).
 8. Adresa poștei electronice este direct legată de Contul Angajatorului, aceasta reprezintă o formă de indentificare a clientului în fața Prestatorului și va fi utilizată la orice fel de corespondență care are legătură cu prestarea Serviciilor.
 9. Clientul primește acces la Contul Angajatorului cu ajutorul adresei de e-mail și parolei de acces. Clientul se obligă să nu divulge persoanelor terțe parola pentru accesul la Contul Angajatorului și este direct responsabil pentru daune cauzate ca urmare a comunicării acesteia.
 10. Contractul se încheie pe perioadă nedeterminată.

III. CONDIȚIILE DE PRESTARE A SERVICIILOR DE CĂTRE PRESTATOR

 1. Cerințele tehnice necesare cooperării sistemelor teleinformatice de care se folosește Utilizatorul și Prestatorul sunt următoarele :
  1. conectare la rețeaua de Internet
  2. browser-ul care oferă posibilitatea deschiderii documentelor în format HTML pe ecranul calculatorului. Browser-ul ar trebui să accepte fișierele „cookies”.
 2. În cazul Serviciilor disponibile prin intermediul dispozitivelor mobile, condiția pentru prestarea acestora este deținerea dispozitivului mobil corespunzător precum și instalarea corectă a aplicației mobile în memoria dispozitivului.
 3. Prestatorul atenționează că, utilizarea Serviciilor poate fi asociată cu riscurile standard legate de utilizarea rețelei de Internet și recomandă Utilizatorilor și Beneficiarilor luarea măsurilor adecvate pentru minimalizarea riscurilor.
 4. Prestatorul se angajează să înceapă prestarea serviciilor alese de către Client imediat, nu mai târziu de 24 de ore din momentul creări Contului Angajatorului. Dacă contul este creat în zi de sărbătoare legală, atunci începerea prestării Serviciilor va începe nu mai târziu de sfârsitul primei zile lucrătoare.
 5. Serviciile prestate de către Prestator pentru Client în cadrul Platformei se împart în Servicii gratuite și Servicii contra cost.
 6. Clientul va fi informat înainte de utilizarea unui Serviciu contra cost asupra condițiilor de plată și costul Serviciului exprimat în numărul de puncte, care vor fi retrase din Pachetul de puncte achiziționate anterior. Utilizarea Serviciilor contra cost este voluntară.
 7. Lista Serviciilor, împreună cu informația despre caracterul acestora este disponibilă în Anexa nr.2 la prezentul Regulament cu titlul „Lista și descrierea serviciilor pentru candidați”, constituind parte integrantă a acestuia.
 8. Prețul serviciilor contra cost este disponibil în anexa nr. 3 la prezentul Regulament cu titlul „Prețul serviciilor platformei www.lucrezineuropa.ro pentru angajatori”, reprezentând parte integrantă a acestuia.
 9. Prestatorul nu este și prestatorul serviciul de Internet. Pentru a putea utiliza Serviciile, Clientul trebuie să-și asigure pe cont propriu accesul la un calculator sau un echipament final cu ajutorul căruia este posibilă utilizarea Serviciilor prin intermediul Platformei.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obligă să presteze Serviciile în mod continuu și neîntrerupt.

 1. Prestatorul își rezervă dreptul la:
  1. întreruperea prestării Serviciilor temporar, datorită activităților de întreținere a paginii sau modificarea Platformei Prestatorului;
  2. transmiterea la adresa electronică a Clientului comunicatelor tehnice, juridice și de tranzacție legate de funcționarea Serviciilor prestate;
  3. verificarea corectitudini datelor de înregistrare a Clientului, date în momentul creării Contului Angajatorului. În cazul în care datele furnizate în tipul înregistrări sunt neconforme cu realitatea, Prestatorul își rezervă dreptul la ștergerea Contului Angajatorului fără nevoia informări Clientului;
  4. controlul în prealabil și ulterior al conținutului și categoriei Ofertelor, publicate în cadrul Platformei de către Client;
  5. modificarea Serviciilor prestate în orice moment, mijloacelor și modalități de funcționare a Platformei;
  6. publicarea individuală în cadrul Platformei a Ofertei de muncă în numele Clientului, în baza unui acord dat de Client într-o altă platformă online parteneră a Prestatorului;
  7. corectarea conținutului și categoriei Ofertei de muncă publicate, după ce Clientul a fost informat în prealabil despre neconcordanța și atenționarea acestuia de a-și modifica conținutul și categoria Ofertei de muncă. În cazul în care un anunț încalcă Regulamentul, Prestatorul are dreptul să șteargă sau să corecteze un astfel de anunț dar cu condiția să informeze imediat Clientul;
  8. ștergerea conținutului din cadrul Platformei online publicate de către Client prin intermediul Serviciilor, dacă acest conținut publicat de către Client încalcă prevederile prezentului Regulament;
  9. încetarea prestării Serviciilor, ștergerea tuturor datelor Clientului, luarea tuturor măsurilor permise de lege legate de Paltformă, din titlul din care Clientul nu va avea nici o îndatorire față de Prestator;
 2. Prestatorul poate distinge Clientul pe platformă, în lista angajatorilor cu ajutorul simbolurilor grafice – steluțe, în momentul în care Clientul îndeplinește condițiile corespunzătoare determinate de Regulamentul Sistemului de Distingere a Angajatorului, diponibil la următoarea adresă: https://www.pracujwunii.pl/dla-firm/wypromuj-sie/
 3. Prestatorul reacționează la dispozițiile Utilizatorului și Beneficiarului, specificate în prezentul Regulament, în decurs de 24 de ore de la primirea lor. Dacă dispoziția este emisă în ziua de sărbătoare legală, atunci reacția la aceasta va apărea cel mai târziu la sfârșitul primei zile lucrătoare.
 4. Prestatorul se angajează să acorde ajutorul Clientului în cazul în care apar probleme legate de utilizarea Serviciilor Platformei.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚILE CLIENTULUI

 1. Clientul administrează Serviciile prin intermediul Contului Angajatorului.
 2. Clientul are dreptul să publice gratuit anunțurile privind Ofertele de muncă, prin intermediul formularului disponibil pe Platforma online, acestea trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul și să nu încalce bunele maniere.
 3. Clientul poate publica anunțurile pentru el dar și în numele Subiecților cu care are legatura. Oferta publicată poate conține anunțul doar pentru un singur post de lucru.
 4. Clientul are dreptul să indroducă corecții în conținutul Ofertei de muncă deja publicate, cu excepția modificării numelui clientului, denumirea postului și locului de muncă, prin intermediul Contului Angajatorului. Greșelile în conținutul Ofertei care se află în câmpurile care numai pot fi editate, trebuie trimise la adresa office@stafftemp.ro.
 5. Adăugând Oferta de muncă în cadrul Platformei, Clientul are obligația să completeze toate câmpurile din formular, dar în special:
   1. specificarea titlului Ofertei, care trebuie să vizeze postul de lucru și felul muncii, pentru care se caută persoane. Este interzis publicarea în titlul ofertelor semnelor speciale sau folosirea terminologiei care au drept scop promovarea Ofertei în detrimentul altor oferte care nu specifică informații privind profesia pentru care este oferta;
   2. alegerea postului de lucru din listă;
   3. specificarea responsabilităților, cerințelor precum și ceea ce este oferit;
   4. alegerea din listă a tipului de muncă și domeniul;
   5. specificarea locație desfășurării muncii.

Furnizorul își rezervă dreptul la corectarea Ofertei de muncă plasate într-o categorie greșită sau să întrerupă publicarea ei.

 1. Clientul este încurajat să ofere cât mai multe informații legate de Oferta de muncă, să adauge poze de la locul de muncă, informații multimedia, documente tehnice, care pot fi utile atunci când Clientul caută o Ofertă de muncă și se decide să aplice pentru ea.
 2. Clientul este rugat să nu atașeze link-urile către platforme exterioare sau a adreselor de e-mail prin care Candidații să aplice pentru Ofertele de muncă.
 3. Clientul care utilizează Serviciile nu poate:
  1. publica alte anunțuri decât Ofertele de muncă (de ex. anunțuri privind colaborarea, parteneriate, organizarea de cursuri de calificare, invitații pentru evenimete organizate de client sau alte evenimete care nu au legătura cu căutarea angajaților);
  2. publicarea Ofertelor de muncă care se repetă (același client, aceeași poziție, locul de muncă, numărul de referință); Oferta de muncă introdusă din nou va fi ștearsă de pe Paltformă.
  3. introducerea pe Paltforma Ofertelor de muncă a terminologiei care nu corespunde denumiri poziție de lucru (de ex. „munca imediat”, „super ocazie” sau cuprinde semne speciale cu scopul ieșiri în evidență);
  4. Introducerea Ofertelor cu tentă discriminatoare a Candidaților sub orice formă.
  5. publicarea Ofertelor de muncă în cadrul platformei , care:
   1. nu sunt conforme cu condițile de muncă oferite candidaților,
   2. pretinde de la candidați plata unor taxe (chiar și ofertelor de muncă care au în conținutul lor un număr de telefon apelabil cu plată de 0-7xx),
   3. reprezintă o propunere comercială,
   4. au legătură cu industria divertismentului de noapte sau industria divertismentului pentru adulți,
   5. trezesc suspiciuni de înșelăciune,
   6. încalcă legislația României și Uniuni Europene,
   7. provin de la firmele care nu și-au dat datele de contact, adresa
  1. Utilizarea Serviciilor contrar legii, bunelor maniere, bunurile persoanelor terțe protejate prin lege.
 1. În cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament, Prestatorul își rezervă dreptul la ștergerea Ofertei fără notificarea în prealabil a Clientului.

VI. PLASAREA COMENZII PENTRU ACHIZIȚIA DE PUNCTE ÎN CADRUL PLATFORMEI, ALEGEREA SERVICIILOR CONTRA COST ȘI CONDIȚIILE DE VÂNZARE

 1. Pentru folosirea Serviciilor contra cost în cadrul Platformei, Clientul are obligația să achiziționeze Pachetul de Puncte prin plasarea Comenzii prin Formularul Online.
 2. Plasarea Comenzii pentru achiziționarea punctelor poate fi făcută de Client, care deține un Cont de Client activ în cadrul Platformei.
 3. Plasarea Comenzii pentru achiziționarea de puncte de către Client în cadrul Platformei online se realizează în momentul completării Formularului Online în Secțiunea Plăți, diponibilă în contul Clientului după logare. Formularul Online se compune din doi pași:
  1. Pasul 1 – Detalile comenzii –se compune din alegerea pachetului de puncte, cu care se face plata pentru Serviciile contra cost din cadrul Platformei precum și furnizarea corectă a datelor necesare emiterii facturii.
  2. Pasul 2 – Modalitatea de plată –se compune din alegerea modalității de plată pentru punctele disponibile pe Platformă, apoi apăsarea butonului Cumpăr punctele.
 4. După parcurgerea pașilor de mai sus, Clientul este redirecționat către serviciul de tranzacționare, unde este realizată plata pentru Serviciul ales. Clientului i se poate solicita în cadrul acestui serviciu date suplimentare, care să permită identificarea plății, precum numele și prenumele, adresa de e-mail sau adresa de corespondență. După realizarea plăți, Clientul va primi o notificare la adresa de e-mail dată la înregistrare, care va cuprinde informații privind numărul tranzacției, suma tranzacționată, denumirea serviciului comandat și statusul tranzacției.
 5. O Comandă reușită pentru achiziționarea de puncte este considerată Comanda care a fost plătită.
 6. Realizarea Comenzii pentru puncte începe imediat după confirmarea plăți de către client în serviciul de tranzacționarea. Pe durata procesului de realizare a Comenzii, în Contul Angajatorului în Meniul Plăți- secțiunea istoricul încărcărilor, vor fi plasate informațiile despre satusul Comenzii și plății.
 7. Imediat după confirmarea plății de către platforma de tranzacționare sau după validarea plății Angajatorului cu suma Comenzii, Pachetul comandat de către Client va fi livrat Clientului în cadrul Platformei, iar numărul punctelor disponibile vor fi vizibile în Contul Angajatorului și va fi mărită cu numărul punctelor achiziționate.
 8. Pachetul achiziționat de către Client oferă posibilitatea utilizării anumitor Servicii care sunt oferite contra cost, pe care Clientul le alege și le parametrizează în funcție de nevoile lui.
 9. Alegerea Serviciului cu plată se face în Meniul Promovare sau Reîmprospătare în contul Angajatorului dar și în cadrul formularului de adăugare a Ofertelor de muncă.
 10. . După alegerea de către Client a unui Serviciu cu plată și acceptarea acestei alegeri, din numărul de puncte deținute, se va scădea numărul de puncte corespunzătoare cu care este calculat Serviciul ales.
 11. În cazul în care numărul de puncte deținute de către Client nu este suficient pentru a realiza Serviciul cu plată ales, atunci Serviciul cu plată ales de către Client nu va fi realizat, iar Clientul va fi rugat să încarce contul cu Pachetul de puncte suficiente, iar ulterior să aleagă din nou Serviciul cu plată.
 12. Toate tranzacțiile cu utilizarea punctelor din Pachetul deținut de Client sunt înregistrate în Contul Angajatorului în Meniul Plăți, secțiunea Utilizarea punctelor.
 13. Clientul este responsabil în totalitate pentru furnizarea persoanelor neautorizate a loginului și parolei pentru Contul Angajatorului și pentru toate daune produse în special cele legate de comandarea Serviciilor și efectuarea plății pentru ele.

VII. CONDIȚIILE DE PLATĂ

 1. Pentru serviciile contra cost în cadrul Platformei se realizează plata la achiziționarea de Pachete cu puncte. Pachetele cu puncte disponibile, valoarea lor și prețul pentru Pachet este specificat în Anexa nr.3 la prezentul Regulament sub titlul „Lista prețurilor serviciilor din cadrul platformei www.lucrezineuropa.ro pentru angajatori”
 2. Plata pentru achiziționarea de Pachete cu puncte disponibile în cadrul Platformei pentru Clienți se realizează prin intermediul serviciului Dotpay. Cumpărătorul nu va suporta cheltulie suplimentare ca urmare a folosiri acestei forme de plată.
 3. Formele de plată disponibile sunt vizibile pentru Client după logarea în Contul Angajatorului, în meniul Plăți, după alegerea recomandării Încarcă Contul.
 4. Din momentul efectuării plății pentru Pachetul de puncte ales, contractul de vânzare este încheiat.
 5. Momentul pentru plata Pachetului achiziționat se consideră momentul confirmării primirii plății de către serviciul de tranzacție sau validarea plății Prestatorului cu suma datorată pentru Serviciu.
 6. Cumpărătorul se obligă să plătească suma finală, ca rezultat al prețului cumpărării Pachetului de puncte.
 7. Clientul care utilizează cumpărarea Pachetelor cu puncte, este de acord cu emiterea facturii pe cale electronică prin accepatarea prezentului Regulament.
 8. Factura pentru Pachetul de puncte achiziționate va fi emisă cu datele furnizate de către Client în pasul 2, în cadrul Forumularului Online, în decurs de 7 zile lucrătoare din momentul primirii plății pentru Pachetul de puncte achiziționate. Aceasta va fi trimisă Clientului pe cale electronică, la adresa de e-mail dată la înregistrare, iar mai apoi va fi disponibilă pentru descăracare în Contul Angajatorului, în Meniul Plăți, secțiunea Istoricul încărcărilor.
 9. Toate prețurile afișate în cadrul Platformei sunt prețuri nete, la care se va adăuga TVA în valoarea conformă cu legislația aflată în vigoare.
 10. Prețurile afișate în cadrul Platformei, ca și descrierea Serviciilor constituie doar o informație comercială, și nu reprezintă o ofertă pe înțelesul Codului civil. Clientul care depune Comanda pentru achiziționarea Pachetului de puncte în cadrul Platformei, depune oferta de achiziție pentru un Pachet de puncte corespunzător la prețul specificat în descriere pe paginile Paltformei. Prețul și descrierea Pachetului de puncte, caracterul de legătură – pentru încheierea unui contract de vânzare concret – îl obține în momentul confirmării primirii Comenzii pentru realizare, de la Prestator.
 11. Prestatorul își rezervă dreptul la modificare a Serviciilor gratuite în Servicii cu plată, sau modificare a prețurilor pentru Servicii. În cazul modificării Serviciului gratuit în serviciu contra cost, sau modificării prețului pentru serviciu, Prestatorul va informa prima dată Clientul asupra modificărilor survenite, pe cale electronică. Clientul în situația de mai sus prezentată are dreptul să renunțe la servicii, dacă nu este de acord cu prețurile propuse.
 12. Prețul afișat în cadrul Platformei este valabil până la momentul modificării. Lista prețurilor se găsește în anexa nr.3 la prezentul Regulament sub titlul „Lista prețurilor serviciilor din cadrul platformei www.lucrezineuropa.ro pentru angajatori”
 13. Prestatorul își rezervă dreptul la publicarea informațiilor despre Serviciile noi, desfășurarea și anularea promoțiilor pe paginile Paltformei, sau modificărea lor. Dreptul despre care este vorba în propoziția anterioară nu influențează Comenzile plasate înainte de data intrării în vigoare a modificării prețului sau condițiilor promoției.

VIII. RECLAMAȚII

 1. Clienții au dreptul să depună reclamație în probleme legate de realizarea Serviciilor.
 2. Reclamația este soluționată de către Prestator.
 3. Reclamația depusă corect ar trebui să conțină cel puțin următoarele date:
  1. consemnarea Clientului (denumirea firmei, numărul de identificarea fiscală numele și prenumele persoanei care depune reclamația, adresa poștei electronice),
  2. specificarea Serviciului pentru care s-a despus reclamația,
  3. subiectul reclamației,
  4. circumstanțele care justifică reclamația.
 4. Reclamațiile care nu conțin datele specificate mai sus nu vor fi soluționate.
 5. Reclamațiile se vor trimite la următoarea adresă de e-mail: office@stafftemp.ro
 6. Prestatorul va depune toate eforturile pentru ca reclamațile să fie soluționate în termen de maxim 14 zile de la data înregistrări ei. Răspunsul privind soluționarea va fi trimis Clientului prin intermediul poștei electronice la adresa specificată în reclamație.
 7. Reclamația soluționată în conformitate cu Regulamentul nu va fi supusă unei noi soluționări.
 8. În cazul reclamației legate de transferul plăților, soluționarea reclamației va avea loc după primirea informațiilor de la instituțile finanaciare sau din cadrul platformei de tranzacționare, care la realizarea respectivei plăți au fost utilizate de către Client.

IX. RESPONSABILITATE

 1. Prestatorul care a primit o notificare oficială sau o informație de bună credință privind caracterul ilegal al datelor transmise de către Client și a impiedicat accesul Clientului la aceste date, nu va fi tras la răspundere față de Client pentru dauna produsă.
 2. Prestatorul nu este răspunzător față de Client dacă încalcă Regulamentul responsabilității pentru orice fel de daune rezultate din încetarea prestării serviciilor, inclusiv ștergerea Contului Clientului care încalcă Regulamentul.
 3. Prestatorul nu este responsabil pentru:
  1. orice fel de daune cauzate persoanelor terțe, apărute datorită utilizări de către Client a Serviciilor într-un mod neconform cu Regulamentul sau legislația aflată în vigoare;
  2. pentru conținutul distribuit de către Client prin intermediul Serviciilor al căror conținut încalcă legea sau bunurile persoanelor terțe protejate prin lege;
  3. pierderea datelor de către Client cauzate de factori externi (de ex. defecțiunea calculatorului) sau alte împrejurări care nu depind de Prestator (acțiunea părților terțe);
  4. daune rezulatate datorită lipsei continuității în furnizarea Serviciilor, ca urmare a împrejurărilor pentru care Prestatorul nu este responsabil (forță majoră, acțiunile și omisiunile persoanelor terțe etc.);
  5. daunele apărute datorită furnizării de către Client sau utilizarea de către persoanele terțe a loginului și parolei pentru Cont;
  6. furnizarea de către Client a datelor incomplete sau false la crearea Contului;
  7. nerespectarea de către Client a condițiilor Regulamentului.
 4. Clientul este direct responsabil pentru conținutul Ofertei de muncă, și dreptul la utilizarea denumiri proprii a Clientului afișat în Oferta de muncă.

X. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 1. Fiecare Client are dreptul la protecția confidențialității din partea Prestatorului. Politica de Confidențialitate este disponibilă pe Paltforma Prestatorului și constituie Anexa nr.1 a prezentului Regulament
 2. Administratorul datelor personale transmise de către Client prin intermediul Platformei, este societatea LUCREZ ÎN EUROPA S.R.L cu sediul în Brasov, Str. De Mijloc, Nr. 81. Administratorul datelor personale răspunde de siguranța lor, în conformitate cu legislația privind protecția datelor personale. Datele personale ale Clientului sunt prelucrate cu scopul prestării Serviciilor, despre care este vorba în Regulament. Subiectul datelor are dreptul la accesul conținutului proprilor date dar și la corectarea lor. Transmiterea datelor este obligatorie în conformitate cu legislația din 18 iulie 2001, despre prestarea serviciilor pe cale electronică (calendarul legislativ din anul 2014, poz. 1182 ) precum și cele necesare pentru realizarea contractului.
 3. Fiecare Client care crează un Cont este de acord cu prelucarea datelor de către LUCREZ ÎN EUROPA S.R.L, precum și cu publicarea datelor subiecților care provin din Comunitatea Economică Europeană și în afara acestora (lista disponibilă la adresa https://www.pracujwunii.pl/widocznosc-danych/) cu scopul căutării locului de muncă și recrutării atât în prezent cât și în viitor. Clientul a fost informat că, furnizarea acestor date este voluntară dar necesară pentru utilizatea portalului www.lucrezineuropa.ro Clientul, în fiecare moment își poate retrage în scris acordul privind prelucrarea datelor pe viitor.
 4. Administratorul datelor personale poate încredința prelucrarea datelor personale altui subiect în cadrul contractului încheiat în scris în conformitate cu legislația în vigoare, privind protecția datelor personale.
 5. Administratorul datelor personale poate, în baza acordului dat înainte de Utilizator sau Beneficiar, să publice datele Utilizatorului și Beneficiarului cu scopul contactări telefonice sau prin intermediul e-mailului partenerilor săi, a căror listă se află la următoarea adresă: https://www.pracujwunii.pl/partnerzy/. Datele publicate pot fi prelucrate în scopuri de marketing. Utilizatorul sau Beneficiarul a fost informat, că furnizarea datelor este voluntară, în fiecare moment își poate retrage în scris acordul privind prelucrarea datelor pe viitor.
 6. Prestatorul prelucrează datele personale ale Clientului necesare creării și formării conținutului, modificării sau rezilieri contractului privind prestarea Serviciilor de către Prestator, numai pentru realizarea corectă a Serviciilor, definite de prezentul Regulament, în conformitatea cu legislația în vigoare, privind prestarea serviciilor pe cale electronică. Datele personale ale Clientului sunt prelucrate cu respectarea regulilor privind siguranța impusă de legislația în vigoare, privind protecția datelor personale .
 7. De fiecare dată prestatorul determină datele care sunt necesare pentru prestarea Serviciilor pe cale electronică. Prestatorul poate prelucra următoarele date personale, al căror modificări poate varia în funcție de tipul Serviciului prestat:
  1. numele și prenumele,
  2. adresa poștei electronice,
  3. numărul de telefon fix și mobil,
  4. adresa de domiciliu,
  5. adresa pentru corespondență, dacă este alta decât cea de domiciliu,
  6. adresa de contact pentru rețele de socializare (de ex. Facebook.com, Twitter.com).
 8. În cazul Serviciilor care constau în furnizarea datelor personale ale Clientului către partenerii LUCREZ ÎN EUROPA S.R.L, administratorul datelor personale ale Clientului devine în același timp partenerul LUCREZ ÎN EUROPA S.R.L, care pe cont propriu răspunde de prelucrarea datelor în conformitate cu legislația.
 9. Datele personale ale Clientului pot fi utilizate de către Prestator cu scopul transmiterii de informații comerciale pe cale electronică provenite de la Prestator sau persoanele terțe doar după acordul dat separat în acest sens de către Client.
 10. Prestatorul nu este răspunzător pentru acțiunile persoanelor terțe, care au legătură cu conținutul sau direcția datelor personale ale Clientului precum și pentru daunele produse ca urmare a consecințelor acestora pentru Client.

XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

 1. Contractul privind prestarea Serviciilor pe cale electronică poate fi reziliat de către oricare din părți.
 2. Clientul are dreptul să rezilieze contractul privind prestarea Serviciilor pe cale electronică chiar prin ștergerea Contului.
 3. Clientul are dreptul să rezilieze contractul privind prestarea Serviciilor pe cale electronică în orice moment în următoarele cazuri:
  1. dacă denumirea utilizată la crearea Contului Angajatorului este deja utilizată în cadrul Platformei;
  2. încălcarea de către Client a dispozițiilor relevante ale Regulamentului;
  3. decizia luată motivat de către Prestator în baza informațiilor credibile legate de denumirea Contului care este în contradictoriu cu legea, bunele maniere, contravine bunurilor personale persoanelor terțe sau intereselor justificate ale Prestatorului.
  4. publicarea de către Client a conținutului neconform cu legislația aflată în vigoare;
  5. utilizarea de către Client a Serviciului în dezacord cu scopul lui;
  6. șteregerea de către Beneficiar a adresei de e-mail, care a fost utilizată la crearea Contului.
 4. Prestatorul va informa Clientul (dacă există această posibilitate tehnică) cel târziu în decurs de 3 zile de la reziliere.
 5. Prestatorul își rezervă dreptul la reziliere a prestării Serviciilor pentru Client și șteregerea Contului acestuia, dacă acesta a fost creat din nou după ștergeare Contului ca urmare a încălcări Regulamentului.

XII. DISPOZIȚII FINALE

 1. În cazul produceri modificării uneia dintre concepțiile Serviciilor sau apariția unor cauze importante, Prestatorul are dreptul să modifice Regulamentul. Modificările din Regulament intră în vigoare odată cu data publicării Regulamentului modificat pe pagina Platformei.
 2. Despre modificarea Regulamentului, Prestatorul poate informa suplimentar Clientul publicând o informație în acest sens pe pagina Platformei sau direct pe e-mail printr-un mesaj.
 3. Despre situația în care este vorba în pct.2 a prezentului capitol, Clientul are dreptul să rezilieze contractul privind prestarea de servici pe cale electronică imediat ce primește informația legată de modificarea Regulamentului.
 4. Regulamentul precum și contractul privind prestarea Serviciilor pe cale electronică se subordonează instanțelor de judecată române.
 5. Toate conflictele apărute în baza Regulamentului vor fi soluționate de către instanța de judecată aferentă pentru sediul LUCREZ ÎN EUROPA S.R.L.
 6. În probleme nereglementate de prezentul Regulament se aplică legislația existentă privind prestarea Serviciilor pe cale electronică, legislația privind protecția datelor personale, Codul Civil și alte legi aplicabile.
 7. Anexele constituie parte integrantă a Regulamentului.
Va rugam asteptati
Se incarca in cateva secunde